Madison Curtis Hosting – KARtv – End Malaria Now- Kenton Duty, Leon Thomas, Temara Melek